Disclaimer & Copyright Nederlands


De VBW heeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het plaatsen van de informatie op deze website. Toch mag niet worden uitgesloten dat er op deze website fouten staan. De gebruiker aanvaard daarvoor het risico. De VBW sluit, mede voor de auteurshebbenden op bepaalde tekst, figuren en tabellen op deze website iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik.
Overname van gegevens is toegestaan, mits duidelijke bronvermelding plaatsvindt.

contactsitemapdisclaimer