Asfalt 1-2011

Terug naar overzicht


Slim werken en reizen 
Lodewijk de Waal; Voorzitter Platform Slim Werken en Slim Reizen

Asfalt en bitumendag: opening

De emissieloze weg
Willem Weeda; BAM Wegen B.V.
De emissie van een weg beïnvloeden de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee de maatschappelijke acceptatie. Tal van studies naar het verlagen van de geluidemmissie, energiebesparing en daaraan verbonden terugdringing van onder andere CO2, afvangen van fijnstof enzovoort hebben succes opgeleverd. 

Openbaar groen, daar moet je wat mee doen
Harm Beerda; Oosterhof-Holman B.V.
Als de bermen langs de wegen gebruikt zouden worden voor de teelt van gewassen als koolzaad of lupinen voor de productie van biogas, zou daarmee voldoende energie gewonnen kunnen worden die nodig is voor de totale asfaltproductie.

Verschillen publieke en private oplossingen
Max von Devivere; Eurovia
Langjarige concessiecontracten waarin de aanleg en de exploitatie van infrastructuur wordt ondergebracht nemen toe en worden complexer. De integratie van ontwerp tot en met beheer en onderhoud leidt tot eenvoudiger invoeren van innovatieve oplossingen en snellere bouw en raparatiemethoden. Initiatieven om te komen tot een gesloten kringloop van asfalt komen vanuit het bedrijfsleven, ingegeven vanuit de betrokkenheid bij het totale proces.

De Standaard 2010
Wim Rollfs of Roelofs; Materiaaldienst gemeente Amsterdam
De kennis in de Standaard is van grote waarde, ook voor de geïntegreerde contracten. Na de wijzigingen in 2008 vanwege de invoering van de functionele proeven, wezen ervaringen uit de praktijk uit dat enkele aanpassingen moetsen plaatsvinden. De nummering van de proeven is opgeschoond.

Aanbrengen ZOAB in de winter
Robbert Naus; Dura Vermeer Infrastructuur B.V.
Rinus Kok; KWS Infra B.V.
De afgelopen winter is veel schade aan wegdekken ontstaan. De definitieve herstelmaatregel werd later uitgevoerd "Want verwerken van Asfalt in de winter is niet mogelijk" werd meegedeeld. Een proef onder winterse omstandigheden heeft aangetoond dat het wel kan, maar dat we het niet moeten willen.

Zelfherstellende materialen
Sybrand van der Zwaag; TU Delft / IOP Self Healing Materials
Ontwerpers richten zich vanouds op constructies die zo sterk zijn dat ze bealstingen zo lang mogelijk kunnen dragen. De natuur leert echter dat aan schade niet valt te ontkomen en richt zich op schadebeheersing. Onderzoek heeft geleid tot mogelijkheden van zelfherstellende materialen die voorheen als science fiction werden afgedaan. Krassen in lakken die zich herstellen, scheuren in metalen die zelf dichten en bacteriën die met keramische lijm scheuren in beton vullen.

Healing van asfalt
Martin van de Ven; TU Delft
Capsules met verjongingsolie of inbouwen van staalvezels zijn mogelijkheden om scheurtjes in de mortel van asfalt te herstellen. Daarbij wordt de natuurlijke aanwezige healing van bitumen gestimuleerd. Om de natuurlijke healing vast te kunnen stellen wordt een proefmethode getest.

Een duurzaam avontuur
Jan van der Zwan; Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
Bij de ambitieuze doelstelling van RWS om de CO2 uitstoot terug te dringen neemt asfalt een prominente plaats in. Het programma DuboCalc gaat de basis vormen om oplossingen te vergelijken. Er is een actieplan opgesteld met mogelijkheden om het aantal te verwerken tonnen terug te dringen.

Koud hergebruik: dubbel duurzaam
Gerbert van Bochove; Breijn B.V.
Met verlaging van de productietemperatuur is duurzaamheidswinst te behalen. Ook hergebruik levert milieuwinst. Voorbehandeling van het asfaltgranulaat blijkt een goed werkend proces waarin de voordelen van hoogwaardige kwaliteit en de dubbele drzaamheid van hergebruik bij lage temperaturen samengaan.

Wegdekbeheersystemen
Mark Keppens; Vlaams Instituut voor Mobiliteit
Om de kwaliteit van de wegvverharding te meten is gezocht naar systemen waarmee gelijktijdig voor meerdere doelen informatie kan worden verzameld. De mogelijkheden om sensoren te plaatsen en gegevens aan elkaar te knopen worden nagegaan om in één keer een grote stap te zetten en zo het wegdekbeheer op een hoger plan te plaatsen.

Toepassing Ecopave Gordelweg
Steven Bouwman en Jauko Mutsaers; Gemeente Rotterdam
Peter Bhairo en Ad Bruijns; DuraVermeer Infrastructuur
Om CO2 te reduceren zijn de klinkers op de Gordelweg te Rotterdam vervangen door lagere temperatuurasfalt. Op de productie wordt 15 tot 25 procent CO2 bespaard ten opzichte van traditioneel asfalt terwijl een gelijkwaardige kwaliteit wordt aangebracht. Dit proefvak is en extra stimulans voor de ontwikkeling van duurzame producten.

Nieuw elan voor de oppervlakbehandeling
Ludo van Duuren; ESHA Infra Solutions B.V.
Het wegonderhoud met oppervlakbehandelingen heeft zich wat betreft de omvang de laatste jaren in negatieve richting ontwikkeld. Maatschappelijke en technische ontwikkelingen hebben samen met een afname aan kennis de slijtlaag langzaam uit het asfalt onderhoudsprogramma doen verdwijnen. Maar .... de slijtlaag komt terug!

Naadloze voegen verhogen rijcomfort
Nathalie den Hertog; Rasenberg Wegenbouw B.V.
In de asfaltbranche zijn veel partijen op  zoek naar voegsystemen waar geen water indringt, die comfortabel en stil zijn, die lang mee gaan en bovenal niet duur zijn. Rasenberg Wegenbouw heeft samen met Orion Speciale Technieken een voegsysteem ontwikkeld dat een combinatie is van een bitumineus membraan en scheurremmend asfalt: de N3-voeg. Over dit gepatenteerde systeem wordt een normale laag asfalt aangebracht waardoor het verker bij her oprijden van bruggen en viaducten geen extra geluik produceert (het bekende klapgeluid).

CE-markering oppervlakbehandeling
Cees Heesbeen; Gebr. van Kessel Bedrijven
René van Grunsven; Adviseur oppervlakbehandelingen
De oppervlakbehandeling is en Europees verband aangemerkt als een product waarvoor CE-markering mogelijk is. De CE-markering geeft de opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid voor de kwaliteit van de vermelde apecten. Met ingang van 2011 is de norm 'Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken' verplicht gesteld en moeten de aanbieders deze toepassen.

Energieneutrale 'Weg van de toekomst' wordt werkelijkheid
Sidney Broyl; Aannemingsmaatschappij Van Gelder / Combinatie Pro N329
Flowman, zonne-energie en dynamische verlichting; het zijn enkele duurzame toepassingen die de 'Weg van de Toekomst' kenmerken. De N329, die loopt vanaf de rijkswegen A50/A59 tot aan de Maas, wordt in opdracht van de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant opgewaaardeerd. Combinatie Pro N329 (bestaande uit Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Ballast-Nedam Infra B.V.) gaat het project met talloze innivatieve oplossingen uitvoeren.

Mededelingen, agenda en leden

contactsitemapdisclaimer